Tag archieven: smart farming

René Koerhuis

07/12/2016

Veel telers en teeltadviseurs beschouwen plaatsspecifieke opbrengstmeting als dé manier om te starten met precisielandbouw. De techniek brengt verschillen in kwantiteit, en in sommige gewassen ook al de verschillen in kwaliteit aan het licht. Verschillen waarvan elke teler weet dat ze er zijn, maar in welke mate blijft gissen totdat ze objectief in beeld worden gebracht. De verbazing over de werkelijke verschillen binnen een perceel en tussen percelen is vaak groot.

In haast ieder gewas mogelijk

img_20161203_151149Door de opbrengst van gewassen plaatsspecifiek te meten oogst je naast het gewas belangrijke data over de hoeveelheid en de kwaliteit van het gewas. Tegenwoordig kan dat in steeds meer gewassen. Werden de eerste stapjes in precisielandbouw met behulp van gps zo’n 20 à 25 jaar geleden gelegd met plaatsspecifieke opbrengstmeting op maaidorsers, tegenwoordig is het in vrijwel alle gewassen mogelijk. Vanaf circa €4.000 kun je vocht- en opbrengstmeting op een bestaande maaidorser laten installeren en vanaf €9.000 zit het af fabriek op een nieuwe maaidorser. Daarmee blijft het geen geringe investering voor vaak maar een paar dagen werk, maar de opbrengstdata levert belangrijke extra informatie op van percelen waarop vaak eens in de paar jaren graan geteeld wordt.

Met de komst van opbrengstmeting voor rooivruchten, intussen zo’n 5 jaar geleden, kunnen ook opbrengstgegevens van veel geteelde en hoog salderende gewassen plaatsspecifiek verzameld worden. Een techniek die meestal gebruik maakt van weegcellen onder een band(je) of onder een bunker en hierdoor breed inzetbaar is in diverse gewassen zoals aardappelen, uien, suikerbieten, cichorei, knolselderij, spruiten, peen, bloembollen en kool.

img_20161203_151110Bovenstaande tekst is een gedeelte van een 6-pagina artikel in Boerderij AkkerbouwPlus van december 2016. 

René Koerhuis

15/11/2015

Het gros van de bezoekers van de Agritechnica komt natuurlijk af op de – letterlijk – grote publiekstrekkers zoals de John Deere 9RX en de Fendt 1000-serie. Agco meldde, hoe kan het ook anders, dat de Fendt 1050 de meest gefotografeerde trekker op de Agco stand was. Een andere trekker, formaat kleine personenauto en enigszins afgezonderd in hal 26 geparkeerd, trok evenwel ook veel aandacht. Niet zo zeer van de gemiddelde Agritechnica bezoeker, maar vooral van de engineers en ontwikkelaars van (trekker) fabrikanten zoals bovengenoemde wereldspelers. Dat was de autonome Greenbot van het Nederlandse Precision Makers. De roots van dit voertuig liggen op de Wageningen Universiteit en om precies te zijn bij de Agrotechnologen ofwel Landbouwtechneuten. Het heeft alle trekkerbouwers ongetwijfeld de ogen doen openen. De analogie met ‘start-up’ Tesla en de wedloop om de eerste autonome consumentenauto tussen onder meer Apple, Google en de gevestigde fabrikanten ligt op de loer.

Voor wie wat verder keek dat het grote ijzer waren er ontegenzeggelijk verschillende trends zichtbaar op het gebied van precision en smart farming, of moeten we het data farming gaan noemen? Zo was NIR-spectroscopie bij vrijwel alle grote fabrikanten van mestaanwendingsapparatuur te zien. John Deere kreeg met een aantal partners (opnieuw) een gouden medaille voor Connected Nutrient Management. Veenhuis toonde hun nu Nutri-Flow genaamde NIR-toepassing en Zunhammer introduceerde VAN-Control 2, eveneens met NIR. De eerste eindverkochte NIR-systemen gaan eind dit jaar de praktijk in. Onderdeel van Connected Nutrient Management is de desktop software van FarmFacts. FarmFacts is de nieuwe naam van het Duitse softwarebedrijf LAND-DATA Eurosoft dat onlangs overgenomen is door BayWa. Over anderhalf jaar komt Connected Nutrient Management volgens FarmFacts op de markt. We gaan dat ongetwijfeld merken via de Nederlandse mechanisatiedochter van BayWa Abemec.

De hang naar het verzamelen en verwerken van big data was een andere onmiskenbare trend. Diverse bedrijven toonden telematicasystemen om data draadloos van perceel naar kantoor te sturen. Het verzamelen en versturen van gegevens van werktuigen en machines via het telematicasysteem van de trekker was onder meer te zien bij Claas en in een bètaversie bij Kverneland. Claas noemt dit concept TONI (Telematics ON Implement). Trekkerfabrikanten zetten ook steeds meer in op TIM of ICT dat staat voor respectievelijk Tractor Implement Management en Implement Controls Tractor. Het werktuig stuurt hierbij afhankelijk van de belasting onder meer de rijsnelheid van de trekker bij. In hal 15 waren het vooral drones (UAV’s) die de klok sloegen. Zo wil het Franse Airinov, evenals UAV-fabrikant senseFLY onderdeel van het Franse Parrot, haar dienstverlening op het gebied van gewassensing met UAV’s ook in Nederland aan gaan bieden.

René Koerhuis

06/11/2015

In haar zogenoemde Industry Note 513 van oktober gaat Rabobank in op de invloed van big data op de landbouw. Volgens het rapport met als titel “Van intuïtie naar informatie” kan data-intensieve landbouw wereldwijd meer dan 10 miljard Dollar (9,38 miljard Euro) aan waarde genereren in de akkerbouw. Met behulp van de enorme hoeveelheden data is het volgens de bank mogelijk om beslissingen te baseren op feiten in plaats van op intuïtie waardoor schaalvoordelen toenemen. Anderzijds is het zo dat de in opkomst zijnde data-intensieve landbouw gepaard gaat met veranderende landbouwpraktijken en veranderende relaties tussen boeren, hun leveranciers en hun afnemers.

Smart farming vereist samenwerking

Volgens het rapport vergt het ontwikkelen van smart farming methoden nauwe samenwerking tussen boeren, leveranciers, landbouwkundigen, de ontwikkelaars van technologieën en de afnemers. Bij gebrek aan een bewezen verdienmodel loopt de boer, de generator van alle op zichzelf staande data, het gevaar dat het grootste deel van de gecreëerde waarde niet bij hem terecht gaat komen. Coöperaties moeten hierin een belangrijke  rol gaan spelen en ervoor gaan zorgen dat de waarde van het samenvoegen van data bij de boer en niet alleen bij zijn leveranciers terecht komt. In de VS, Zuid-Amerika en Azië zal dit naar verwachting tot een versnelde ontwikkeling van grote landbouwcoöperaties leiden.

Potentiële waardecreatie ruim €9,38 miljard

Rabobank schat in dat de overgang naar data-intensieve landbouwpraktijken voor boeren wereldwijd ruim 10 miljard dollar extra waarde per jaar kan genereren. Dit cijfer is gebaseerd op een geschatte opbrengsttoename van 5 procent op 80 procent van het areaal van de zeven populairste gewassen (maïs, sojabonen, tarwe, katoen, koolzaad, gerst en zonnebloemen). De werkelijke waarde zal hoger uitvallen omdat dezelfde voordelen ook gelden voor kleinere gewassen, zoals suikerriet, aardappels, suikerbieten, groenten en fruit.

René Koerhuis

24/12/2014

In een nieuw rapport van ASDReports (www.ASDReports.com) over de ontwikkeling van precisielandbouw schat BIS Research (Bank for International Settlements) de markt voor precisielandbouw in 2022 in op $6,34 mld. De gemiddelde jaarlijkse groei (zogenaamde CAGR of compound annual growth rate) vanaf 2015 wordt ingeschat op 13,09%. Dit betekent dat de totale markt in 2015 wordt ingeschat op $3,43 mld.

50 spelers

1998 MF Fieldstar precision farming circleVolgens het rapport dragen ruim 50 spelers in verschillende schakels van de keten bij aan de verwachte groei. De markt voor precisielandbouw bevindt zich nog in het beginstadium en daarom geeft het rapport een uitgebreide analyse van de voorwaarden en mogelijkheden voor groei alsook de pijnpunten van de markt. De kansen die hogere inkomsten kunnen opleveren voor de markt komen ook aan bod. Precisielandbouw is als belangrijkste drijfveer onlosmakelijk verbonden met het veiligstellen van natuurlijke hulpbronnen en het ontplooien van duurzame ontwikkelingen. Moderne technologie en ICT vergroot de vraag naar precisielandbouwtechnieken. Als pijnpunten worden het gebrek aan bewustzijn en aan specifiek onderwijs geïdentificeerd in het rapport.

Gebrek aan standaardisering

Gebrek aan normen en standaarden en voldoende data management wordt ook als een probleem gezien. Niettemin is precisielandbouw is staat om de oogsten en resultaten van traditionele landbouw, maar ook van niet grondgebonden landbouw te vergroten. Dit wordt gezien als één van de belangrijkste kansen voor marktgroei. Qua technologie en toepassingen zijn opbrengstmeting, variabele doseringen, bodemanalyse en -monitoring maatgevend. De meer op data en ICT gerichte toepassingen zoals bedrijfsmanagement, beslissingsondersteuning en monitoring komen ook aan bod in het rapport. De belangrijkste winstgevers zijn opbrengstmeting en bodemanalyse.

Noord-Amerika domineert, maar sterkste groei in APAC regio

Het segment dat het snelste groeit tussen nu en 2022 is echter ‘farm mapping’ ofwel het in kaart brengen van bedrijven en percelen. De CAGR hiervan is 14,94%. Geografisch gezien blijft Noord-Amerika vooroplopen in precisielandbouw door de volwassenheid van de markt en de bereidwilligheid van Noord-Amerikaanse en vooral Amerikaanse boeren om precisielandbouw toe te passen. Met de aanwezigheid van de dichtstbevolkte landen ter wereld, China en India, zal de APAC (Asia Pacific) regio een CAGR percentage van 18,29% tussen 2015 en 2022 laten zien.

René Koerhuis

11/11/2014

Väderstad Appareo service tool

Väderstad Appareo service tool Agritechnica 2013

AGCO en het Amerikaanse Appareo Systems kondigen aan te gaan samenwerken in een joint venture die moet leiden tot meer en snellere elektronische innovaties. Denk hierbij aan dataverzameling (Big Data), draadloze communicatie en geavanceerde sensoren en machinebesturingen. Binnen het platform genaamd IAS (Intelligent Agricultural Solutions) introduceerde AGCO medio vorig jaar al de nieuwe technologiestrategie Fuse Technologies. Appareo ontwikkelt innovatieve elektronische en software toepassingen voor ondermeer de landbouw en de lucht- en ruimtevaart. Op de Agritechnica in 2013 had het bedrijf een kleine stand en toonde daar onder andere een voor Väderstad ontwikkelde iPad app om onderdelen te bestellen zonder onderdeelnummer.

Het aantal samenwerkingen tussen grote trekkerfabrikanten en machinebouwers met informatie- en dataspecialisten neemt toe. Zo nam Monsanto de bedrijven The Climate Corp en Precision Planting over en ook werken DuPont Pioneer en John Deere sinds een jaar samen op het gebied van precisielandbouw. Goede ontwikkelingen die bijdragen aan het sluiten van de precisielandbouw cirkel door agronomische en beslissingsondersteunende kennis te koppelen aan precisielandbouw apparatuur.