Tagarchief: UAV’s

René Koerhuis

09/02/2015

René Koerhuis

Drones of eigenlijk UAV’s, zijn ‘hot en happening’. Aangewakkerd door de mooie filmpjes op Youtube neemt de belangstelling alleen maar verder toe. Eind 2014 waren er in Nederland al 70.000. Incidenten zijn echter aanleiding voor verscherping van regels. Zo mag je met je UAV voor recreatief ofwel hobbymatig gebruik niet boven bebouwing, wegen, spoorwegen, waterwegen, havens of binnen 3 km van civiele- en militaire luchthavens vliegen. De hoogte is maximaal 300 meter en de vliegafstand maximaal 500 meter.

Deze en andere regels staan in de Regeling Modelvliegen die hiervoor geldt. Voor beroepsmatig gebruik gelden meer en vooral ook strengere regels. Overtredingen worden streng beboet, tot € 7.800 per incident. UAV’s bieden echter ook in de landbouw enorm veel potentie voor het verkrijgen van veel informatie in korte tijd. Denk aan zicht op droge of natte plekken, wateroverlast en aan plaatselijk achterblijvende gewasontwikkeling. Voor verdergaande toepassingen zoals het bepalen van biomassa, de hoeveelheid stikstof in planten en droogtestress zijn relatief dure multispectrale camera’s nodig. Vervolgens is de verwerking van de gemeten waarden in begrijpelijke en bruikbare Drones van €99-€25.000gegevens en taakkaarten een specialisme op zich. Net zoals dat nu het geval is met de meetwaarden van gewassensoren en satellietopnames.

Wil je de hoed en de rand weten aangaande het gebruik van UAV’s, welke typen er zijn en wat ze zoal kosten, lees dan mijn artikel in Boerderij no. 18 van 27 januari.

René Koerhuis

26/08/2014

René Koerhuis

Terwijl in de VS het eerste evenement specifiek gericht op UAV’s ofwel drones voor in de landbouw al heeft plaatsgevonden, zal het aantal aanwezige drones op Nederlands grootste landbouwevenement AgroTechniek Holland (ATH) beperkt zijn.

UX5 droneNatuurlijk zijn er verschillende enthousiaste akkerbouwers en veehouders die al (hobbymatig) percelen scannen met een eigen drone, maar in tegenstelling tot landen als Duitsland en Frankrijk is het aanbod aan drones en dronediensten voor de landbouw in Nederland nog beperkt. Er zijn wel diverse bedrijven actief op dit gebied, waarvan sommige al meer dan 20 jaar, maar ze zijn afwachtend met betrekking tot het betreden van de Nederlandse agrarische markt. Enerzijds vanwege de geringe schaalgrootte in vergelijking met andere landen en anderzijds omdat het ontstijgen van project- en subsidiestadia commercieel lang niet altijd loont. Een ander aspect dat continue terug blijft komen, is de spagaat tussen het verzamelen van data, de interpretatie ervan en de vertaling naar concrete teeltmaatregelen.