Tagarchief: GPS

René Koerhuis

06/06/2014

René Koerhuis

DSC_0024We zijn nu zo’n twintig jaar actief met precisielandbouw. In aanleg biedt de techniek enorme mogelijkheden om efficiënter en nauwkeuriger te werken, met meer oog voor het mileu. Toch lijken we anno 2014 op een punt aanbeland waarbij het juist de onmogelijkheden zijn die een verdere doorbraak in de weg staan.

Focus ligt te veel op techniek Vanaf het begin ligt de focus vooral op techniek om plaatsspecifieke gegevens te verzamelen. Het stelt akkerbouwers in staat om de eigen waarnemingen te objectiveren. Dit blijkt vooral zinvol bij het onderscheiden van relatief kleine verschillen, die voor het blote oog niet waarneembaar zijn. Bedrijven die starten met gewassensoren en opbrengstregistratie, ook in rooivruchten, noemen als belangrijkste reden het verzamelen van gegevens voor meer inzicht in de variatie binnen percelen.

Koppeling agronomische kennis mist nog steeds Technisch is er al die tijd niet ontzettend veel veranderd. We hebben weliswaar RTK-GPS, stuurautomaten en drones en de techniek heeft hogere resoluties en is betrouwbaarder, maar de interpretatie en vertaling van de data ligt nog steeds bij de akkerbouwers en adviseurs. Dit blijkt nog steeds lastig. Sterker nog, de enorme hoeveelheid data, maakt het vertalen ervan alleen maar gecompliceerder. Logischerwijs spelen de kosten en baten van precisielandbouw een grote rol bij de toepassing ervan, de hobbyisten en voorlopers daargelaten. Kijkende naar het buitenland valt vooral op dat Nederland sterk inzet op stuurautomaten en op-de-centimeter nauwkeurig werken. Investeringen die niet altijd te rijmen zijn met de schaalgrootte van individuele bedrijven. Samenwerken met een collega of de loonwerker inhuren is dan een reëel alternatief om de kosten per hectare te drukken.

Het volledige artikel is te lezen in Boerderij nummer 36 van 3 juni.

René Koerhuis

01/05/2014

René Koerhuis

IMG_7376Onder het motto ‘Haal méér uit de stuurautomaat‘, verscheen afgelopen week het eerste artikel uit een serie van acht in TREKKER Magazine. De nog steeds prijzige RTK GPS stuurautomaten systemen leveren veel voordelen. Maar de praktijk bewijst dat gebruikers ze doorgaans niet optimaal benutten. In de eerste aflevering komen zaken aan bod als de status van GPS en RTK, welke correctiesignaal is in gebruik en welke fijnafstellingen kun je zelf doen om slingeren en afwijkingen te voorkomen. Het artikel bevat praktische aanwijzingen, tips van experts en is leesbaar voor iedereen, of je nu beginner of specialist bent.

René Koerhuis

07/04/2014

René Koerhuis

NIR2Verschillende bedrijven werken momenteel aan oplossingen voor het analyseren van de samenstelling van drijfmest aan boord van transport- en mesttanks. Monstername en labanalyse worden overbodig en plaatsspecifieke toediening van drijfmest afgestemd op de gewasbehoefte wordt voor het eerst mogelijk. De voordelen zijn legio: de veehouder weet wat hij afvoert, de distributeur weet wat hij vervoert en de gebruiker (akkerbouwer) weet precies wat hij uitbrengt. Een revoltionaire ontwikkeling en haast te mooi voor woorden, maar diverse fabrikanten denken eind dit jaar de eerste systemen te kunnen introduceren.

Nadat het Zuid-Duitse Zunhammer in 2008 op de markt kwam met een NIR (Nabij Infra Rood) sensor om tijdens het vullen van de tank de gemiddelde gehaltes vast te stellen, was het een tijdje stil. Op de afgelopen Agritechnica zag ik bij de Duitse bedrijven Fliegl en Kotte een vergelijkbare toepassing waarvoor ze de John Deere HarvestLab NIR sensor gebruiken. Samen met John Deere en Vervaet willen de bedrijven meer grip krijgen op de koppeling tussen opbrengstbepaling en daarop afgestemde bemestingsmaatregelen. Ook Veenhuis Machines is actief met een project om drijfmest met NIR sensoren te analyseren. Dit bedrijf concentreert zich hierbij op transporteurs.

In Boerderij no. 27 van 1 april (geen grap…), is een eerste artikel over deze revolutionaire manier van drijfmest analyseren en aanwenden verschenen. In TREKKER Magazine 308 van mei is een tweede artikel hierover verschenen. Het Vlaams infocentrum land-en tuinbouw (VILT) publiceerde naar aanleiding van het TREKKER artikel een bewerkte versie op haar website getiteld “Innovatie in drijfmest kan einde kunstmest inluiden“.

René Koerhuis

26/10/2013

René Koerhuis

Hoewel Nederlandse akkerbouwers en loonwerkers veelvuldig gebruik maken van (prijzige) RTK-GPS stuurautomaten, zijn er ook alternatieven op de markt. Door gebruik te maken van mechanische tasters, optische camera’s of ultrasoon sensoren kunnen contouren, gewasrijen en ruggen gevolgd worden. Voor Boerderij bekeek Q-rious verschillende systemen waaronder de nieuwe Grimme RowRunner, de Claas Cam Pilot en het Reichhardt PSR Sonic systeem. De gebruikers die aan het woord komen zijn erg enthousiast over de systemen en noemen eigenlijk maar één nadeel: er moet altijd een geschikte lijn beschikbaar zijn om te volgen. Het artikel is te lezen in Boerderij no. 4 van 22 oktober.

René Koerhuis

28/05/2013

René Koerhuis

Deze maand hebben twee van mijn artikelen de cover gehaald. Deel 1 van RTK-stuursystemen staat op de cover van De Loonwerker.be en het (elders vertaald) artikel over de Sulky Econov staat op de cover van Entreprise Agricole.

IMG_2876