MechaBulletin

Met ingang van 2016 heeft Q-rious Marketing & Communication (René Koerhuis) op verzoek van brancheorganisatie Fedecom het hoofdredacteurschap van MechaBulletin op zich genomen. Met de vorige eigenaar en eindredacteur van MechaBulletin Herman van der Fange werkte René daarvoor al tweeëneenhalf jaar samen.

MechaBulletin is een periodiek (agri) business intelligence magazine van brancheorganisatie Fedecom en bevat actuele, beknopte en algemene informatie over (multi-) nationale ondernemingen, aandeelhouders, strategieën, distributiekanalen, merken, markten en financiële resultaten. Daarnaast signaleert het trends en ontwikkelingen in de verschillende markten en vermeldt het managementbenoemingen bij ondernemingen. Dit alles wordt verzameld, geselecteerd, vertaald en samengevat uit betrouwbare bronnen. MechaBulletin publiceert markt- en bedrijfsinformatie over internationale landbouwmechanisatie en aanverwante sectoren en verschijnt 10 maal per jaar in het Nederlands en in het Engels.