René Koerhuis

06/11/2015

René Koerhuis

In haar zogenoemde Industry Note 513 van oktober gaat Rabobank in op de invloed van big data op de landbouw. Volgens het rapport met als titel “Van intuïtie naar informatie” kan data-intensieve landbouw wereldwijd meer dan 10 miljard Dollar (9,38 miljard Euro) aan waarde genereren in de akkerbouw. Met behulp van de enorme hoeveelheden data is het volgens de bank mogelijk om beslissingen te baseren op feiten in plaats van op intuïtie waardoor schaalvoordelen toenemen. Anderzijds is het zo dat de in opkomst zijnde data-intensieve landbouw gepaard gaat met veranderende landbouwpraktijken en veranderende relaties tussen boeren, hun leveranciers en hun afnemers.

Smart farming vereist samenwerking

Volgens het rapport vergt het ontwikkelen van smart farming methoden nauwe samenwerking tussen boeren, leveranciers, landbouwkundigen, de ontwikkelaars van technologieën en de afnemers. Bij gebrek aan een bewezen verdienmodel loopt de boer, de generator van alle op zichzelf staande data, het gevaar dat het grootste deel van de gecreëerde waarde niet bij hem terecht gaat komen. Coöperaties moeten hierin een belangrijke  rol gaan spelen en ervoor gaan zorgen dat de waarde van het samenvoegen van data bij de boer en niet alleen bij zijn leveranciers terecht komt. In de VS, Zuid-Amerika en Azië zal dit naar verwachting tot een versnelde ontwikkeling van grote landbouwcoöperaties leiden.

Potentiële waardecreatie ruim €9,38 miljard

Rabobank schat in dat de overgang naar data-intensieve landbouwpraktijken voor boeren wereldwijd ruim 10 miljard dollar extra waarde per jaar kan genereren. Dit cijfer is gebaseerd op een geschatte opbrengsttoename van 5 procent op 80 procent van het areaal van de zeven populairste gewassen (maïs, sojabonen, tarwe, katoen, koolzaad, gerst en zonnebloemen). De werkelijke waarde zal hoger uitvallen omdat dezelfde voordelen ook gelden voor kleinere gewassen, zoals suikerriet, aardappels, suikerbieten, groenten en fruit.