René Koerhuis

09/02/2015

René Koerhuis

Drones of eigenlijk UAV’s, zijn ‘hot en happening’. Aangewakkerd door de mooie filmpjes op Youtube neemt de belangstelling alleen maar verder toe. Eind 2014 waren er in Nederland al 70.000. Incidenten zijn echter aanleiding voor verscherping van regels. Zo mag je met je UAV voor recreatief ofwel hobbymatig gebruik niet boven bebouwing, wegen, spoorwegen, waterwegen, havens of binnen 3 km van civiele- en militaire luchthavens vliegen. De hoogte is maximaal 300 meter en de vliegafstand maximaal 500 meter.

Deze en andere regels staan in de Regeling Modelvliegen die hiervoor geldt. Voor beroepsmatig gebruik gelden meer en vooral ook strengere regels. Overtredingen worden streng beboet, tot € 7.800 per incident. UAV’s bieden echter ook in de landbouw enorm veel potentie voor het verkrijgen van veel informatie in korte tijd. Denk aan zicht op droge of natte plekken, wateroverlast en aan plaatselijk achterblijvende gewasontwikkeling. Voor verdergaande toepassingen zoals het bepalen van biomassa, de hoeveelheid stikstof in planten en droogtestress zijn relatief dure multispectrale camera’s nodig. Vervolgens is de verwerking van de gemeten waarden in begrijpelijke en bruikbare Drones van €99-€25.000gegevens en taakkaarten een specialisme op zich. Net zoals dat nu het geval is met de meetwaarden van gewassensoren en satellietopnames.

Wil je de hoed en de rand weten aangaande het gebruik van UAV’s, welke typen er zijn en wat ze zoal kosten, lees dan mijn artikel in Boerderij no. 18 van 27 januari.